Sokołowsko kocha recykling!

 

Zapraszamy

14 lutego w Walentynki do udziału w akcji

"Kocham recykling",

której głównym partnerem jest Europejska Platforma Recyklingu.

Do akcji włączyło się 70 miast w całej Polsce w tym Sokołowsko.
W ramach akcji mieszkańcy będą zamieniać stare i zużyte baterie na lizaki - czerwone serca.

W Sokołowsku  akcja będzie prowadzona
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka.

Rozpocznie się  dnia 7 lutego 2014r., a zostanie zakończona na Karnawałowym Balu Walentynkowym

w dniu 14 lutego 2014r.
Baterie będziemy zbierać codziennie  
w  godz. od 7.00 do 15.30

Sokołowską edycję EkoWalentynek koordynuje

dyrektor ZSzP p. Grażyna Lektarska oraz

opiekun SU p. Jolanta Fidler.

W ostatnim roku w Polsce wprowadzono na rynek ok. 400 mln sztuk baterii - czyli ok. 10 tys ton. Zużyte baterie z uwagi na swój skład chemiczny, m.in. zawartość metali ciężkich typu: ołów, czy rtęć mogą być odpadami niebezpiecznymi. Zużyte baterie powinny być zatem segregowane i utylizowane w specjalnych instalacjach. Zgodnie z prawem krajowym i Unii Europejskiej Polska ma obowiązek zebrać selektywnie w 2014 roku 35% baterii z rynku (ok. 3. 500 ton)!

 

Pomysłodawcą i ogólnopolskim koordynatorem EkoWalentynek jest wrocławski podróżnik i ekolog Dominik Dobrowolski (www.cycling-recycling.eu).

Główny Partner akcji


Partnerzy akcji:

Dodatkowe informacje o akcji, wykaz miejsc zbiórki baterii na stronach:

www cycling-recycling.eu

www.erppolska.pl